Sale!

Turnitin Plagiarism Checker Account 6 เดือน โปรแกรมตรวจจับการลอกบทความ

฿1,200.00 ฿599.00

Categories: ,

Description

👉 SHIP BY :

****ส่งทางอีเมล์เท่านั้น ภายใน 24 ชม หลังเเจ้งชำระเงิน ** ลูกค้าจะได้รับ account ส่วนตัว ส่งให้ทางอีเมล มีอายุ 6 เดือน โดย ลูกค้าเเนบอีเมลในส่วนแนบข้อความถึงผู้ขาย (เพิ่มเติมถึงร้านค้า) ***

👉 Turnitin ทำงานโดยการเปรียบเทียบและจับคู่ข้อความที่คล้ายหรือตรงกัน (Text-matching) โดยจะแสดงย่อหน้าหรือประโยคหรือวลีในเอกสารต้นฉบับที่พบว่าคล้ายคลึงหรือตรงกับผลงานที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้

จากนั้นจะสร้างรายงานที่มีเปอร์เซ็นต์ดัชนีความคล้ายคลึงกัน (Similarity index) ช่วยแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาคำพูดหรือข้อความของคนอื่นในการเขียนผลงานว่ามีมากน้อยเพียงไรและอย่างไร

และแสดงให้เห็นถึงการใช้การอ้างอิงที่สอดคล้องและสม่ำเสมอกันหรือไม่อย่างไร

👉  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.turnitin.com/

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Turnitin Plagiarism Checker Account 6 เดือน โปรแกรมตรวจจับการลอกบทความ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


You may also like…